W piątek 7 grudnia 2018 r. nastąpiło podsumowanie realizowanego od maja 2018 r. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.

W zamknięciu projektu uczestniczyła Pani Dyrektor Beata Pałka oraz klasy 1al, 2al, 3al, 2kt, 1mt i 4 kt.
Szczególnym działaniem zamykającym projekt była prezentacja wykonanych przez uczniów klasy 1 al, 2 al, i 3 al projektów edukacyjnych w formie prezentacji multimedialnych. Wydarzenie to miało wyjątkową, po raz pierwszy w naszej szkole zastosowaną formę. Bowiem z inicjatywy p. Barbary Białkowskiej oraz współpracy p. Ewy Piotrowskiej przedstawienie projektów miało charakter wideoprezentacji. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technicznych możliwości w lekcji bezpośrednio uczestniczył uczeń realizujący nauczanie indywidualne w domu (Tomek kl. 1al) oraz uczniowie w nowoczesnej sali dydaktycznej. Uczniowie przygotowali następujące prezentacje multimedialne: klasa 1al – „Lublin – wizytówki miasta”, „Lublin w opinii twórców epok od średniowiecza do oświecenia”, „Związki Jana Kochanowskiego z Lubelszczyzną”, klasa 3al – „Wielka Brytania – kraina zabytków”, zaś klasa 2al zaproponowała zabawę literacką „Co zapamiętałeś?”. Po prezentacjach multimedialnych nauczycielka bibliotekarka przedstawiła książki z księgozbioru szkolnego, które uczniowie wykorzystali przygotowując projekty.
Projekty edukacyjne powstały pod kierunkiem nauczycieli: p. Malwiny Adamiec, p. Barbary Białkowskiej, p. Anny Sotirow i współpracy p. M. Drozd.
Koordynatorem zrealizowanego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa była p. Anna Sprawka-Sotirow nauczyciel bibliotekarz.
Bardzo dziękuję wszystkim Nauczycielem, którzy wsparli pracę biblioteki szkolnej w realizacji wszystkich zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska