Dnia 11 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Moja Niepodległa”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów klas gimnazjalnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i uczących się w województwie lubelskim. Spośród nadesłanych prac jury w składzie:

 • Pani Alina Hładyniuk – historyk sztuki, nauczyciel plastyki, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków/Oddział w Lublinie, uczestniczka wielu plenerów, akcji charytatywnych, wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą,
 • Pani Grażyna Kłos – Kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Polonistka z wykształcenia, członkini jury wielu konkursów literackich i plastycznych, miłośniczka malarstwa i sztuki, organizatorka imprez literackich i kulturalnych,
 • Pani Aneta Szadziewska – ambasadorka eTwinning, współtwórczyni wielu projektów kulturalnych m.in. „Zręczny Wrotków” i „Świat nas wabi kolorami” w ramach programu Dzielnice Kultury w Lublinie, interesuje się edukacją międzykulturową oraz zastosowaniem cyfrowych technologii w edukacji. Hobbystycznie zajmuje się fotografią, tworzy szale z wełny i jedwabiu, prowadzi szkolenia, współpracuje z Fundacją Szpilka i Warsztatami Kultury,
  postanowiło przyznać TYTUŁ LAUREATA sześciorgu uczestnikom:
 1. Patrycji Frankowskiej – SP 2 w Łęcznej, przygotowanej przez Panią Agnieszkę Grudzień
 2. Adamowi Hassanowi – SP 22 w Lublinie, przygotowanemu przez Panią Marzenę Żywicką
 3. Klarze Kortas – SP 28 w Lublinie, przygotowanej przez Panią Alinę Zawół
 4. Filipowi Nakoniecznemu – SP 22 w Lublinie, przygotowanemu przez Panią Marzenę Żywicką
 5. Barbarze Nazarkiewicz – SP 22 w Lublinie, przygotowanej przez Panią Marzenę Żywicką
 6. Kacprowi Skwarze – SP 28 w Lublinie, przygotowanemu przez Panią Grażynę Głowacką

UCZESTNICY, KTÓRZY UZYSKALI WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE:

 1. Dawid Bubnow – SP 22 w Lublinie, przygotowany przez Panią Marzenę Żywicką
 2. Arkadiusz Chuchała – G8 w Puławach, przygotowany przez Panią Irenę Rucz
 3. Filip Drączkowski – SP 22 w Lublinie, przygotowany przez Panią Marzenę Żywicką
 4. Paulina Florek – OSW w Firleju, przygotowana przez Panią Mirosławę Szyszkę
 5. Szymon Foksowicz – SP 22 w Lublinie, przygotowany przez Panią Marzenę Żywicką
 6. Marek Frączek – SP 22 w Lublinie, przygotowany przez Panią Marzenę Żywicką
 7. Wiktoria Gałkowska – SP 22 w Lublinie, przygotowana przez Panią Marzenę Żywicką
 8. Jakub Gąsiorowski – G8 w Puławach, przygotowany przez Panią Irenę Rucz
 9. Łukasz Hałas – SP 12 w Puławach, przygotowany przez Panią Urszulę Kupczyk
 10. Weronika Hoduń – OSW w Firleju, przygotowana przez Panią Mirosławę Szyszkę
 11. Weronika Kacprzak – SOSW w Radzyniu Podlaskim, przygotowana przez Panią Justynę Mordel
 12. Aleksandra Kaliszewska – SP 22 w Lublinie, przygotowana przez Panią Marzenę Żywicką
 13. Magda Kamińska – SP 12 w Puławach, przygotowana przez Panią Irenę Rucz
 14. Sebastian Niedobylski – SOSW w Radzyniu Podlaskim, przygotowany przez Panią Agnieszkę Mackiewicz
 15. Grzegorz Podsiadlik – SP 12 w Puławach, przygotowany przez Panią Urszulę Kupczyk
 16. Magdalena Rojek – SP 12 w Puławach, przygotowana przez Panią Urszulę Kupczyk
 17. Julia Szymańska – SP 22 w Lublinie, przygotowana przez Panią Marzenę Żywicką
 18. Agata Turowska – SP 22 w Lublinie, przygotowana przez Panią Marzenę Żywicką
 19. Karolina Wiśniecka – SP 12 w Puławach, przygotowana przez Panią Urszulę Kupczyk

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM OBJĄŁ PREZYDENT MIASTA LUBLIN – KRZYSZTOF ŻUK. Konkurs został również objęty Patronatem: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Patronatem Pracowni Komiksu – Domu Słów – Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN oraz patronatem Fundacji Animatorów i Twórców Kultury „Trach”.

FUNDATORAMI NAGRÓD byli:
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie,
• Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie,
• Pracownia Komiksu Dom Słów – Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN,
• Fundacja Animatorów i Twórców Kultury „TRACH”,
• Archiwum Państwowe w Łodzi,
• Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej,
• Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego „Jawor”,
• „Ars Libri” S.C. Introligatornia Wydawnictwo Beata Kosik, Wiesław Szot
Na uroczystą galę przybyło wielu znakomitych gości, m.in. w imieniu Pana Prezydenta Miasta Lublin: pan Mirosław Romańczuk – kierownik referatu Wydziału Oświaty i Wychowania, Pani Grażyna Kłos – Kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Pan Maciej Pałka z Pracowni Komiksu Domu Słów Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie, Pani Aneta Stanowska – arteterapeutka z Centrum Arteterapii w Lublinie i Ośrodka Teatralnego w Skrzynicach.
Laureatom, ich opiekunom artystycznym i rodzicom nagrody wręczała Pani Dyrektor Iwona Majewska, a nad całością czuwały: Pani Anna Dubielis i ubrana w ludowy strój lubelski Pani Ewa Kożuszek – koordynatorka całości przedsięwzięcia.
W części artystycznej wystąpili: Agata Popławska – uczennica technikum, znakomita wokalistka, zdobywczyni wielu nagród w konkursach wokalnych oraz uczniowie Koła Teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie pod kierunkiem Pani Iwony Kozak i Pani Magdaleny Kwiecień – Bystrek. Podsumowaniem uroczystości było zaproszenie na poczęstunek i wernisaż konkursowych prac.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomagali przy organizacji konkursu.

Zdjęcia: Dariusz Bielecki, Sebastian Potręć, Anna Sprawka – Sotirow.

Metryka
Autor tekstu: Ewa Kożuszek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska