W dniu 13 grudnia 2018r. uczniowie klas o specjalności technik informatyk odwiedzili Wydział Chemii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej.

Celem wycieczki było odwiedzenie Pracowni Technologii Światłowodów, która posiada prawie czterdziestoletnie doświadczenie w wytwarzaniu włókien telekomunikacyjnych, specjalnych jak i fotonicznych. Aktualnie jest jedną z nielicznych uniwersyteckich jednostek badawczych w Europie posiadającą kompletną linię technologiczną do wytwarzania światłowodów, zawierającą aparaturę do wytwarzania preform, jak i wyciągania włókien.
Uczniowie na własne oczy mogli zobaczyć jak wygląda proces produkcji światłowodów.
Zanim uczniowie zobaczyli linię produkcyjną wysłuchali wykładu “Światłowody – nowoczesne medium dla bardzo szybkiej transmisji informacji”, który wygłosił dr Paweł Mergo. Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się:

  • Jakie są przyczyny rozwoju technologicznego?
  • Co to światłowody i światłowody wielordzeniowe, które umożliwiają przesyłanie dużo większej ilości informacji. Powstały 3-4 lata temu i UMCS jako drugi na świecie był ich producentem.
  • Jak duże jest zapotrzebowanie na światłowody? Rocznie na świecie produkuje się dwa razy więcej kilometrów światłowodów niż wynosi odległość Ziemi od Słońca.
  • Czym jest fotonika? Każdy z nas świadomie lub mniej z niej korzysta poprzez smartfony, karty płatnicze itp.

Dodatkowo uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach laboratoryjnych w Zakładzie Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej. Samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne w pracowni, w której na co dzień pracują studenci. Wykonywane samodzielnie doświadczenia w laboratorium bardzo podobały się wszystkim uczniom.
Wycieczka została zorganizowana w ramach kształcenia w zawodzie technik informatyk.

Fotografie: Ewa Piotrowska, Monika Borucka, Barbara Korzeniowska.

Metryka
Autor tekstu: Ewa Piotrowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska