Dnia 10 stycznia 2019 r. odbyła się VI edycja Konkursu „Technika i bezpieczeństwo w zawodzie”. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie kucharz i introligator.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań zawodowych, prezentowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych, a także sprawdzenie wiadomości dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w danym zawodzie.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 17 stycznia 2019r.
Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiadomości, co skłoniło komisję konkursową do przyznania dwóch równorzędnych I miejsc, które zajęli – Agata Aftyka z klasy 3 ezMikołaj Tworek z klasy 2 kz.
Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi wręczonymi przez Panią Wicedyrektor Beatę Pałkę.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

Organizatorzy:
mgr Monika Grum
mgr inż.Monika Wójcik
mgr inż. Michał Pawlak

Metryka
Autor tekstu: Monika Grum
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska