Z okazji Dnia Kobiet biblioteka szkolna przygotowała okolicznościowe przysłowia, sentencje i książki poświęcone kobietom.

Zapraszam nauczycieli i uczniów do ich przeczytania. Mottem tegorocznego Dnia Kobiet w bibliotece są – jak się wydaje w odniesieniu do prezentowanych książek – przewrotne słowa Tucydydesa „Najlepszą kobietą jest ta, o której się mówi najmniej”.
Czytelniczkom życzę przyjemnych chwil z książką.

Zapraszam do 22 marca w godzinach pracy biblioteki –
Anna Sotirow nauczyciel bibliotekarz

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska