Dnia 28 marca 2019 roku okazji 100. rocznicy powstania Archiwów Państwowych odbyła się w naszej szkole lekcja na temat historii i działalności Archiwum Państwowego w Lublinie.

Interesującą prelekcję wygłosiła Pani Ewelina Fatyga – pracownik sekcji prac naukowych, wydawniczych i popularyzacji Archiwum Państwowego w Lublinie.
W lekcji uczestniczyli wszyscy słuchacze specjalizacji archiwistycznej w naszej szkole. Na zakończenie spotkania przyszli archiwiści otrzymali drobne upominki, a nasz gość ofiarował na ręce Pani Dyrektor ciekawą pozycję książkową, która zasili nasz szkolny zbiór biblioteczny.

Metryka
Autor tekstu: Jacek Kudelski
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska