W dniu 05 kwietnia 2019r. (piątek) odbędą się spotkania Klasowych Zespołów Nauczycieli mające na celu  podsumowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, według następującego harmonogramu:

  • godzina 13.20 – 13.35 kl. 4 it
  • godzina 13.35 – 13.50 kl. 4 kt
  • godzina 13.50 – 14.05 kl. 3 al.

W tym samym dniu w godzinach 15.00 – 16.30 odbędą się konsultacje dla rodziców wszystkich klas SOSW.