W związku z bezterminową akcją protestacyjną w oświacie,
planowany na 12 kwietnia 2019 r.  IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej nie odbędzie się
w wyżej wymienionym terminie.
 

Informację o nowym terminie Konkursu  przekażemy w późniejszym czasie.

 
 

 

 

Koordynator przedsięwzięcia:
mgr Monika Grum
mgr inż. Michał Pawlak

 

Regulamin konkursu