Celem Szkolnego Konkursu na Kartkę Wielkanocną była nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze, budowanie pewności siebie, popularyzacja polskich tradycji, doskonalenie umiejętności plastycznych i komputerowych, wykazanie się kreatywnością.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Cezary Pajdowski – klasa 2kt
II miejsce: Adriana Stańczyk – klasa 2kp
III miejsce: Jakub Rogala – klasa 2kp

Organizatorem konkursu byli nauczyciele informatyki.
Dziękujemy wszystkim uczniom i słuchaczom szkoły policealnej za udział w konkursie.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy do kolejnych edycji konkursu!

Metryka
Autor tekstu: Monika Borucka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska