W dniach 23.04 – 27.04. 2019 r. w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium kontaktowe „Boomerang – włączenie poprzez aktywne uczestnictwo” oferujące osobom pracującym z młodzieżą o specjalnych potrzebach możliwość poznania sposobów organizowania projektów Wymiany Młodzieży, jako narzędzia wspierania aktywnego uczestnictwa i integracji społecznej młodzieży.

Seminarium było okazją do znalezienia organizacji partnerskich do dalszej współpracy w ramach programu Erasmus+. W seminarium wzięło udział 26 osób z całej Europy z państw takich jak: Dania, Hiszpania, Macedonia, Grecja, Węgry, Islandia, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. Jedną z trzech instytucji z Polski był nasz Ośrodek, który reprezentowała pani Malwina Adamiec. Zaproszeni goście przedstawili swoje doświadczenia związane z organizacją międzynarodowych wymian, a organizatorzy oraz trenerzy prowadzący seminarium odpowiadali na pytania dotyczące współpracy w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy zaprezentowali swoje organizacje oraz profil młodzieży, z którą pracują. Udział w projekcie był znakomitą okazją do poznania dobrych praktyk i znalezienia organizacji partnerskich. Pojawiły się także pomysły na wspólne przyszłe projekty.
Organizatorem seminarium była Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Metryka
Autor tekstu: Malwina Adamiec
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska