Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

w Lublinie zaprasza do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Gastronomicznej,

który odbędzie się 24 maja 2019 r.

 

Koordynator przedsięwzięcia:
mgr Monika Grum
mgr inż. Michał Pawlak

Program

Regulamin konkursu