Biblioteka szkolna zachęca uczniów do wzięcia udziału w szkolnej akcji pt. „Książka, którą chciałbym przeczytać!”

Zgłoszone książki, w miarę posiadanych funduszy, zostaną zakupione i wzbogacą księgozbiór biblioteki.
Hasło szkolnej akcji brzmi: Chwal się, że czytasz!

Miejsce zgłaszania tytułów: biblioteka szkolna.
Akcja trwa do 31 maja 2019 r.

Akcja inicjuje wydarzenia odbywające się w ramach Tygodnia Bibliotek.

Organizator akcji: Anna Sotirow – nauczyciel bibliotekarz.