W czwartek 9 maja zakończyliśmy wiosenne prace.

Uczniowie klasy 3 kz podsypali rośliny nawozem, aby pięknie rosły. Już po raz kolejny członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody z klasy 3 ez wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi”. Listy były pisane na specjalnym papierze listowym, wykonanym z makulatury, który otrzymaliśmy od Fundacji Ekologicznej ARKA. Pisanie listów poprzedziła rozmowa tematyczna dotycząca gospodarki odpadami, promocją recyklingu, negatywnemu wpływowi palenia śmieci w piecach domowych.
Ponadto młodzież została zapoznana z zasobami biblioteki szkolnej w zakresie książek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Uczniów zainteresowały atlasy parków narodowych wydane w brajlu, książka „Katastrofy ekologiczne” oraz „Księga ekologii”. Uczniowie przejrzeli także otrzymywane z Zarządu Ligi Ochrony Przyrody czasopisma: „Zielony Biuletyn” oraz „Przyroda Polska”.
Natomiast miłośniczki roślin pokojowych z klasy 3 kz: Magdalena i Julia posadziły rośliny (po raz pierwszy) w szklanych słoiczkach.
Młodzież pracowała pod opieką pani Anny Sotirow opiekunki Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska