„Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości” to projekt realizowany przez Gminę Lublin we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

W ramach realizacji projektu 27 maja 2019 r. młodzież naszego Ośrodka wzięła udział w spotkaniu z pracownikiem Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, na którym przedstawiono prezentację dotyczącą potencjału gospodarczego Miasta Lublin. Prezentacja miała na celu rozwijanie postaw przedsiębiorczych u uczniów, budowanie patriotyzmu gospodarczego poprzez pokazanie możliwości zakładania własnej firmy i budowania w ten sposób potencjału gospodarczego miasta. W czasie spotkania młodzież mogła także zaprezentować swoją wiedzę na temat działalności gospodarczej w Lublinie, a za poprawne i ciekawe odpowiedzi otrzymywała drobne nagrody.
W dniu 4 czerwca 2019 r. odbędzie się finał projektu „Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości” – „Bitwa startupów”. Podczas wydarzenia uczniowie z lubelskich szkół zaprezentują własne pomysły biznesowe przed ekspertami w formie pitchingu oraz sesji pytań i odpowiedzi.

Metryka
Autor tekstu: Magdalena Fatyga
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska