Dnia 29 maja 2019 r. odbył się szkolny konkurs historyczny pt. „450 LAT UNII LUBELSKIEJ”.

Wzięło w nim udział kilkunastu uczniów z różnych klas technikum, liceum i szkoły branżowej. Tematyka konkursu obejmowała całość dziejów unii polsko-litewskiej, od unii w Krewie (1385 r.) do wygaśnięcia unii lubelskiej (1795 r.).
Zwycięzcą konkursu został Jakub Świątek z klasy 3 it. Drugie miejsce zajął Rafał Ugarenko z oddziału 2 ap, a na najniższym stopniu podium uplasował się Piotr Gralec z kl. 2 kt.

Konkurs zorganizował nauczyciel historii pan Roman Woźniak.

Metryka
Autor tekstu: Roman Woźniak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska