W środę 5 czerwca 2019 r. młodzież ze Szkoły Policealnej nr 11 z oddziałów 1ap, 1bp, 2ap, 2bp kształcąca się w zawodzie technik archiwista wzięła udział w uroczystym wernisażu wystawy „Znani nieznani Polacy światu”.

Nasza młodzież zapoznała się ze spuścizną czterdziestu wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub zapomnianych w Polsce.
Przed otwarciem wystawy wygłosili krótkie przemówienia: pan dr Piotr Dymel – dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, pani dr hab. Hanna Krajewska – dyrektor PAN Archiwum w Warszawie oraz pani Iwona Kozłowska – przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wystawa została zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Lublinie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polską Akademię Nauk.
W drodze do APL udaliśmy się na przepyszne lody do słynnej lubelskiej lodziarni.

W wycieczce uczestniczyli także nauczyciele archiwistycznych przedmiotów zawodowych: pani Małgorzata Łukawska, pani Monika Fatyga i pan Jacek Kudelski.

Metryka
Autor tekstu: Jacek Kudelski
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska