W dniu 7 czerwca uczniowie klasy 3kz, przystępujący w sesji letniej 2019 r. do egzaminu zawodowego w zawodzie kucharz, brali udział w wycieczce przedmiotowej do Ośrodka Egzaminacyjnego w Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku.

Zorganizowanie takich zajęć umożliwiło uczniom zdających egzamin, zapoznać się z układem funkcjonalnym i wyposażeniem pracowni gastronomicznej. Ponadto przeprowadzenie ćwiczenia praktycznego pozwoliło uczniom doskonalić umiejętności organizacji pracy na stanowisku egzaminacyjnym.
Zajęcia takie to również przykład dobrej praktyki edukacyjnej i współpracy między naszymi placówkami. Podjęta inicjatywa służy również wymianie doświadczeń nauczycieli.

Wyjście uczniów zorganizował i praktyczne zajęcia przeprowadził Pan Michał Pawlak we współpracy z Panią Anną Kołodziejczyk – nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Świdniku.

Metryka
Autor tekstu: Michał Pawlak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska