Uczniowie I klasy Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2, kształcącej w zawodzie kucharz, w ramach zajęć praktycznych 7 czerwca 2019 roku brali udział w wycieczce edukacyjnej do Kuchni Zakładu Aktywności Zawodowej “MISERICORDIA” przy ul. Głuskiej w Lublinie.

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy kucharza oraz pozostałych pracowników Kuchni Zakładu Aktywności Zawodowej. Zobaczyli, jak na większą skalę przygotowywane są półprodukty oraz gotowe dania, a także w jaki sposób prowadzony jest catering. Wykorzystali wiedzę teoretyczną podczas rozpoznawania profesjonalnego sprzętu gastronomicznego. Zwiedzili wszystkie pomieszczenia lokalu gastronomicznego i w rzeczywistości zaobserwowali jak rozplanowany jest układ funkcjonalny zgodnie z systemem HACCP, jak rozmieszczone są magazyny oraz w jaki sposób wyznaczone są drogi technologiczne czyste i brudne.
Zajęcia prowadzone bezpośrednio w lokalu gastronomicznym podnoszą świadomość uczniów w zakresie obowiązków pracownika wynikających z zawodu, który wybrali, aby zwiększyć szanse na przyszłe zatrudnienie.
Wyjście do Kuchni Zakładu Aktywności Zawodowej “MISERICORDIA” zorganizowały: Pani Agnieszka Najda – Doradca Zawodowy oraz Pani Monika Wójcik – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Metryka
Autor tekstu: Monika Wójcik
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska