Z dniem 12 czerwca bieżącego roku uczniowie klasy 2kz Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2 w Lublinie ul. Wyścigowa 31 w ramach zajęć programowych przygotowujących do zawodu kucharz zakończyli praktyczne zajęcia, które odbywały się od 4 marca 2019 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Misericordia” w Głusku.

Uczniowie bezpośrednio brali udział w całym procesie codziennego przygotowania i wykonania potraw Kuchni Zakładu z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń takich między innymi jak piece konwekcyjne, zmywarki do dużych kuchennych naczyń itp. Kuchnia przygotowuje szeroki zakres posiłków np. śniadania i obiady, które są dostarczane jako catering do zakładów pracy, przedszkoli, szkół, parafii na uroczystości weselne, komunijne i dla osób prywatnych.
Uczniowie klasy 2kz Mateusz, Cezary, Mikołaj i Krzysztof rozpoczęli swój udział w pracy tego zakładu od dnia 4 marca bieżącego roku w wymiarze dwóch dni w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych.
Praca w tym zakładzie odbywała się pod bezpośrednim nadzorem nauczycielki zawodu Pani Barbary Zając, która każdorazowo czuwała nad uczniami od chwili ich przyjazdu do zakładu „Misericordia” w Głusku aż do ich przybycia po zajęciach do Ośrodka. Łączny czas zająć praktycznych wyniósł 162 godziny lekcyjne.
Praca uczniów w zakładzie Aktywności Zawodowej „Misericordia” była pozytywnie oceniania przez kierownictwo zakładu i personel, a sami uczniowie potwierdzili swoją pracą dobre przygotowanie i umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.
Zajęcia w zakładzie „Misericordia” są jedną z form doskonalenia pracy naszego Ośrodka.

Metryka
Autor tekstu: Barbara Zając
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska