W poniedziałek 2 września 2019 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani Dyrektor Iwona Majewska uroczyście powitała wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. W bieżącym roku powitaliśmy w progach naszej szkoły 132 uczniów, w tym 62 uczniów klas pierwszych.

Od września 2019 r. w naszej placówce rozpoczyna działalność nowy typ szkoły: Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Natomiast w Branżowej Szkole Usługowej I stopnia nr 2 została utworzona klasa o nowym profilu: ogrodnik.
Klasy pierwsze zostały zapoznane z wychowawcami:
• 1 al – pani mgr Ewa Kożuszek – XVII Liceum Ogólnokształcące
• 1 it – pani mgr Malwina Adamiec – Technikum nr 2, zawód: technik informatyk, oddział po GIM
• 1 itp – pan mgr Roman Woźniak – Technikum nr 2, zawód: technik informatyk, oddział po SP
• 1 kt – pani mgr Dorota Jakubiuk – Technikum nr 2, zawód: technik informatyk, oddział po GIM
• 1 ktp – pani mgr Barbara Białkowska – Technikum nr 2, zawód: technik informatyk, oddział po SP
• 1 oz – pani mgr Halina Górniak –Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2, zawód: ogrodnik, oddział po gimnazjum
• 1 kzp – pan mgr Michał Pawlak – Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2, zawód: kucharz, oddział po szkole podstawowej
• 1 tz – pani mgr Magdalena Majdańska – Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2, zawód: kucharz, oddział po gimnazjum
• 1 kz – pani mgr Monika Wójcik – Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2, zawód: kucharz, oddział po gimnazjum
• 1 ppa – pani mgr Agnieszka Wardzińska – Szkoła Przysposabiająca do Pracy
• 1 ppb – pani mgr Anna Sprawka – Sotirow – Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Opiekunami oddziałów Szkoły Policealnej nr 11 zostali:
• pan mgr Jacek Kudelski – 1 ap – technik archiwista
• pani mgr Małgorzata Łukawska – 1bp – technik archiwista
Pani Dyrektor Iwona Majewska życzyła wszystkim sukcesów i powodzenia w nowym roku szkolnym.
Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami, a koledzy z klas pierwszych wspólnie z wychowawcami zwiedzili całą szkołę.

Życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym!

Metryka
Autor tekstu: Ewa Piotrowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska