Tradycją biblioteki szkolnej jest inaugurowanie nowego roku szkolnego akcją czytelniczą Narodowe Czytanie. W tym roku akcja trwała od 6 do 11 września.

Uczestniczyło w niej 17 klas (1al, 2al, 3al, 2 mt, 4mt, 1ktp, 1tz,1kz,1kzp, 2iz, 3kz, 1ppa, 1ppb, 1ap, 1bp, 2ap, 2bp) wraz z nauczycielami.
Wspólne czytanie rozpoczęło zapoznanie uczniów z ideą Narodowego Czytania oraz prezentacja otrzymanych z Kancelarii Prezydenta RP okolicznościowych wydań lektur Narodowego Czytania z dedykacjami od Pary Prezydenckiej („Quo vadis” 2016, „Wesele” 2017, „Przedwiośnie” 2018). Młodzież oglądała także różne wydania nowel Narodowego Czytania 2019, które są w księgozbiorze biblioteki. Z zaciekawieniem oglądali pierwsze powojenne wydanie noweli „Dym” z roku 1949 oraz pierwsze powojenne opracowanie krytyczno-literackie poświęcone twórczości Bolesława Prusa (Janina Kulczycka-Saloni „Bolesław Prus” z 1946 r.) oraz „Nowele” Bolesława Prusa wydane Nakładem Rady Polonii Amerykańskiej. Następnie uczniowie przypominali wyróżniki genologiczne noweli. Ostatnim punktem spotkania w bibliotece było wspólne głośne czytanie noweli Marii Konopnickiej „Dym”. Lektorem czytania był uczeń Bartłomiej Witkowski oraz nauczycielki – pani Barbara Białkowska i pani Anna Sotirow.

Narodowe Czytanie 2019 zorganizowała Anna Sotirow – nauczyciel bibliotekarz.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska