W czwartek 12 września 2019 r. grupa uczniów pod opieką p. Darii Polonis-Traczyńskiej i p. Romana Woźniaka udała się na wycieczkę edukacyjną Jagiellońskim Szlakiem Unii Lubelskiej.

Wycieczka była nagrodą za udział w szkolnym konkursie „450 lat Unii Lubelskiej”, który odbył się w czerwcu br.
Szlak zaczyna się od Zamku Lubelskiego, w którym w 1569 r. odbywały się obrady sejmu zakończone podpisaniem aktu Unii Lubelskiej. W zamkowej kaplicy pw. św. Trójcy odprawiano nabożeństwa w intencji pomyślnych obrad, a po zaprzysiężeniu aktu unii odbyła się msza dziękczynna z udziałem króla Zygmunta Augusta i jego dworu. Mieliśmy szczęście, ponieważ mogliśmy za darmo zwiedzić tę przepiękną kaplicę ozdobioną freskami z początku XV wieku. Nie udało się nam jednak zobaczyć obrazu Jana Matejki „Unia lubelska”, który ze względu na remont zamku został na rok wypożyczony do Wilna.
Następnie poszliśmy na plac Po Farze, gdzie w XVI w. znajdował się kościół miejski pod wezwaniem św. Michała. W tej świątyni podczas unijnego sejmu posłowie polscy i litewscy oraz lubelscy mieszczanie zamawiali msze w intencji pomyślnego rezultatu obrad sejmowych.
Kolejnym odwiedzonym przez nas miejscem był kościół oo. dominikanów, w którym po zaprzysiężeniu aktu Unii Lubelskiej odśpiewano uroczyste „Te Deum Laudamus” („Ciebie Boga wysławiamy”) jako podziękowanie za zawarcie unii. W tej świątyni przechowywany jest krucyfiks, na który wedle tradycji zaprzysiężono unię.
Następnie udaliśmy się na ulicę Bernardyńską, gdzie znajduje się kościół i klasztor pobernardyński (obecnie pw. Nawrócenia św. Pawła). W klasztorze zatrzymywali się przybyli na sejm unijny posłowie. W kościele po podpisaniu aktu unii w obecności króla odprawiono uroczyste nabożeństwo dziękczynne.
Naszą wycieczkę zakończyliśmy przy pomniku Unii Lubelskiej na placu Litewskim, gdzie podczas unijnego sejmu obozowała litewska szlachta.

Wycieczkę zorganizował p. Roman Woźniak, który pełnił też rolę przewodnika.

Metryka
Autor tekstu: Roman Woźniak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska