Dnia 16 września 2019 r. grupa uczniów z kilku klas naszego Ośrodka pod opieką pani Ewy Woźniak wzięła udział w konferencji historycznej z okazji 80. rocznicy agresji Rosji Sowieckiej na Polskę. Konferencja zorganizowana przez IPN, Związek Sybiraków oraz 27 LO im. Zesłańców Sybiru odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Konferencja rozpoczęła się od otwarcia przez Wojewodę Lubelskiego – Przemysława Czarnka – wystawy poświęconej agresji sowieckiej z 17 IX 1939 r. oraz losom ludności polskiej deportowanej z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR.
Program konferencji był bogaty i zróżnicowany. Mieliśmy okazję zobaczyć montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z 27 LO oraz dwie etiudy filmowe: „Inny świat” i „Zesłańcy Sybiru” przygotowane przez IPN. Niezwykle wzruszającą częścią konferencji były relacje dwóch pań, które jako dzieci przeżyły gehennę zesłania. Następnie wysłuchaliśmy ciekawego wykładu dr. Leszka Czarneckiego o losach ludności polskiej pod okupacją radziecką.
Na zakończenie konferencji odbył się quiz historyczny on-line dotyczący tematyki konferencji, w którym wzięło udział 120 osób. Możemy się pochwalić, że nasi uczniowie Piotr Gralec i Bruno Faliński zajęli drugie miejsce, a Mateusz Kuprianowicz i Rafał Ugarenko znaleźli się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych.

Metryka
Autor tekstu: Ewa Woźniak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska