We wtorek 24 września 2019 r. młodzież ze Szkoły Policealnej nr 11 z klas 1ap, 1bp, 2ap, 2bp, kształcąca się w zawodzie technik archiwista, wzięła udział w warsztatach archiwistycznych, które odbyły się Instytucie Humanistyki UMCS. Interesujący wykład i zajęcia praktyczne przeprowadził Pan dr Robert Stępień, adiunkt Wydziału Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS.
Nasza młodzież zapoznała się z najnowszymi bazami danych wykorzystywanymi w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem akt w Polsce oraz ich praktycznym zastosowaniem.
W wycieczce uczestniczyli także nauczyciele archiwistycznych przedmiotów zawodowych: Małgorzata Łukawska, Monika Fatyga i Jacek Kudelski.

Metryka
Autor tekstu: Jacek Kudelski
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska