Prawidłowe żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowa społeczeństwa i jego aktywność.

Mając to na uwadze podejmujemy różne działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej naszych uczniów. Przeprowadzony 3 października 2019 r. w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Żywności i Żywieniu, wychodzi naprzeciw tym dążeniom. Stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań wychowanków problemem żywienia i upowszechniania wzorców racjonalnego żywienia.
Konkurs ciszył się dużym zainteresowaniem uczniów branżowej szkoły usługowej, jak również technikum i liceum ogólnokształcącego.
Uczestnicy Konkursu mieli okazję wykazać się wiedzą z zakresu nauki o żywieniu i żywności oraz podstawowych wiadomości z zakresu gastronomii, w tym oceny surowców i sporządzania potraw i napojów.

Zapraszamy wszystkich uczestników Konkursu na ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w dniu 10.10.2019 r.

Konkurs zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: p. Monika Grum, p. Monika Wójcik, p. Michał Pawlak.

Metryka
Autor tekstu: Michał Pawlak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska