W środę 9 października 2019 r. społeczność uczniowska naszej szkoły wybierała Radę Samorządu Uczniowskiego.

Listy kandydatów zostały wywieszone tydzień przed wyborami na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz umieszczone na stronie internetowej Ośrodka, aby uczniowie mogli się z nimi lepiej zapoznać. Dnia 7 i 8 października odbyły się debaty wyborcze kandydatów.

Wybory odbyły się przy zachowaniu wszystkich demokratycznych zasad.
Do głosowania byli upoważnieni wszyscy uczniowie. Każdy mógł oddać jeden głos na jednego kandydata. W skład komisji wyborczej weszły osoby z klasy 3it, 1ap, 1bp. Oddano 99 głosów ważnych i 2 głosy nieważne.
Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani następujący uczniowie:
Agata Aftyka z klasy 1al,
Jakub Sagan z klasy 2kp oraz
Paulina Basińska z klasy 1ap.

Radzie Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy!!!

Metryka
Autor tekstu: Monika Borucka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska

Komentarze są zamknięte