„Mądrość jest nieskończona:
im bardziej się w nią zagłębiasz,
tym bardziej jej potrzebujesz”
Lew Tołstoj

W piątek 11 października 2019 roku obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej i Dzień Patrona Ośrodka. W uroczystości wzięli udział: Pani Dyrektor Iwona Majewska, Panie Wicedyrektor: Beata Pałka i Danuta Kaczorowska, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz licznie przybyli rodzice.
Obchody przebiegały w podniosłej atmosferze. Uroczystości poprzedzone były mszą świętą w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego. W siedzibie Ośrodka rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie zaprezentowano sylwetkę Patronki naszej placówki – Pani Profesor Zofii Sękowskiej. Uczniowie Marcin i Paulina przedstawili prezentację multimedialną, ilustrującą życie i dorobek naukowy Pani Profesor Sękowskiej. Kilka dni wcześniej młodzież oddała hołd Patronce – uczniowie złożyli kwiaty na jej grobie i zapalili symboliczny znicz.
Następnie uczniowie przedstawili zasługi Komisji Edukacji Narodowej dla oświaty i ich wpływ na rozwój szkolnictwa. Najważniejszą częścią uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Aktu ślubowania dokonała Pani Dyrektor Iwona Majewska. Po ślubowaniu słowa do pierwszoklasistów skierował przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Szymon Budzyński. W imieniu rodziców uczniów klas pierwszych głos zabrała Pani Anna Witkowska. Wychowawcy wręczyli swoim uczniom, przygotowane przez rodziców, pamiątki przypominające o tym ważnym wydarzeniu. Wszyscy przybyli na uroczystość obejrzeli specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną o dotychczasowym udziale pierwszoklasistów w życiu naszej szkoły.
Pani Dyrektor Iwona Majewska w swoim wystąpieniu podkreśliła wielki trud wkładany przez nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły, by tworzyć wysoką jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i otaczać młodzież życzliwością, troską i zrozumieniem. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za ich ofiarną pracę i wręczyła Nagrody Dyrektora.
W dniu święta wszystkich pracowników szkoły – Szanownej Dyrekcji, Drogim Nauczycielom i Wychowawcom, Pracownikom Administracji i Obsługi uczniowie podziękowali za miłą i życzliwą atmosferę, za wysiłek i trud wkładany w pracę, za cierpliwość, spokój i okazywaną każdego dnia wyrozumiałość. Młodzież dziękowała za poświęcenie i zaangażowanie, za wiarę w ich sukces – w szkole i poza jej murami, za rady, wskazówki i pomoc w codziennych sprawach. Z okazji święta uczniowie życzyli również pomyślności, satysfakcji, uśmiechu, a w życiu prywatnym zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Na ręce Dyrekcji Ośrodka w dowód wdzięczności młodzież wręczyła kwiaty.
Na zakończenie uroczystości z krótkim koncertem wystąpił zespół muzyczny „Colombo”, który piosenkę „Codzienność” wykonał z Tymkiem, chłopcem z autyzmem. Utwór jest zamieszczony na stronie internetowej Fundacji ALPHA.
Miłym zakończeniem uroczystości szkolnych były spotkania młodzieży z wychowawcami klas.
W programie wystąpili uczniowie klas pierwszych, a uroczystości wspólnie przygotowali wychowawcy klas pierwszych.

Metryka
Autor tekstu: Barbara Białkowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska

 

Komentarze są zamknięte