Nasza szkoła po raz kolejny otrzymała od Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie podziękowanie za udział w programie edukacyjnym „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”, który realizowaliśmy w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym.
Udział w programie przygotowuje młodzież do świadomego poruszania się na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy, przepisów BHP oraz kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy.
Dziękujemy Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie za efektywną współpracę oraz naszej młodzieży za aktywny udział w zajęciach.

Program realizowali: p. Monika Grum, p. Magdalena Fatyga, p. Michał Pawlak.

Metryka
Autor tekstu: Michał Pawlak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska