Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „w uznaniu słowa i czynu wybitnego pisarza” ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

W czwartek 7 listopada grupa uczennic odwiedziła Filię nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, w której z okazji Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego obejrzała okolicznościową wystawę poświęconą jednemu z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku.
Prezentująca nam wystawę – pani kierownik Jolanta Jurkowska – omówiła biografię pisarza, zwracając uwagę na przełomowe momenty w życiu pisarza zarówno pisarskim jak i osobistym. Zapoznała młodzież z cenzurą dotyczącą wydawania dział pisarza w Polsce oraz z funkcjonowaniem „drugiego obiegu” umożliwiającego poznanie w Polsce utworów pisarzy tworzących na Zachodzie Europy. Ponadto omówiła będące w zbiorach biblioteki dzieła pisarza. Częścią wystawy były także poruszające cytaty z utworów Gustawa Herlinga Grudzińskiego.
Wyjście edukacyjne zorganizowała p. Anna Sotirow – nauczyciel bibliotekarz.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska