Uczniowie I i II klasy Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2, kształcącej w zawodzie kucharz, w ramach zajęć praktycznych 8 listopada 2019 roku brali udział w wycieczce edukacyjnej do kuchni przy Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie.

Młodzież zapoznała się ze specyfiką pracy kucharza oraz pomocy kuchennej. Zobaczyła, jak na dużą skalę przygotowywane są półprodukty oraz gotowe dania. Uczniowie wykorzystali zdobytą w trakcie nauki wiedzę teoretyczną podczas rozpoznawania profesjonalnego sprzętu gastronomicznego. Zwiedzili wszystkie pomieszczenia lokalu gastronomicznego, w którym zaobserwowali:
a) rozplanowanie układu funkcjonalnego zgodnie z systemem HACCP,
b) rozmieszczenie magazynów,
c) sposób wyznaczenia dróg technologicznych czystych i brudnych.
Zajęcia prowadzone w lokalu gastronomicznym podnoszą świadomość uczniów w zakresie obowiązków pracownika wynikających z zawodu, który wybrali.
Wyjście do kuchni przy Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie zorganizowały: Pani mgr Agnieszka Najda – doradca zawodowy oraz Pani mgr inż. Monika Wójcik – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Metryka
Autor tekstu: Monika Wójcik
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska