Zapraszamy całą społeczność naszej szkoły do udziału w V edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Ile waży św. Mikołaj 2019”. Organizatorem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie.

Celem akcji jest:

  • promocja postaci prawdziwego św. Mikołaja, biskupa Miry, jako patrona dzieci i młodzieży,
  • promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego człowieka, poprzez organizację szkolnych przedsięwzięć charytatywnych, których celem jest udzielenie wsparcia rówieśnikom, wychowankom Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo,
  • wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, która prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z terenu parafii św. Mikołaja w Lublinie,
  • w szczególności wsparcie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i ośrodka młodzieżowego, które działają w budynkach starej plebani kościoła św. Mikołaja.

W szkole akcją opiekuje się Samorząd Uczniowski. Monety można przynosić do 2 grudnia 2019 r. do sal 106 i 209.

Z góry dziękujemy za włączenie się w akcję.

 

Metryka
Autor tekstu: Monika Borucka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska