W dniu 21 listopada 2019 r. odbył się wykład „Bezpieczeństwo w sieci” zorganizowany dla klas pierwszych społeczności szkolnej przez nauczycieli: panią Ilonę Głogowską i pana Sebastiana Potręcia.

Po wykładzie głos zabrali nasi goście: pan Grzegorz Czarnecki oraz pan Arkadiusz Górny z III Komisariatu Policji w Lublinie.
Podczas wykładu zostały omówione zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z portali społecznościowych, bankowości elektronicznej, poczty elektronicznej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa w sieci.

Metryka
Autor tekstu: Sebastian Potręć
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska