Zapraszamy uczniów do udziału w szkolnym internetowym „Konkursie na kartkę świąteczną”. Szczegóły w Regulaminie.

  1. Kartki elektroniczne powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem.
  2. Kartki nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.
  3. Wymiary kartki elektronicznej: 800×600 px.
  4. Autorskie prace muszą być zapisane w jednym z formatów internetowych: *.png , *.jpg, *.gif.
  5. Pliki należy nazwać według następujących zasad: małe litery, bez spacji, według wzoru: klasa_nazwisko_imię np.
  6. Kartki świąteczne należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs_soswlublin@wp.pl, w terminie do 13.12.2019 r. (w temacie listu należy wpisać: nazwisko_imię_klasa).

Kryteria oceny

Poziom artystyczny wykonanej pracy.
Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania.
Stopień  nawiązania do tradycji.

Uwagi końcowe

Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu.
Autorskie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w całości lub części.
Wyniki konkursu będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.
Laureaci konkursu otrzymają wysokie oceny cząstkowe za swoje projekty

Plakat

Regulamin