W związku z realizacją kolejnej edycji programu „Kultura Bezpieczeństwa” realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 19 listopada 2019 r. odbył się etap szkolny konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
Do konkursu przystąpili uczniowie technikum, liceum oraz szkoły branżowej.
W dniu 21 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie dla wszystkich uczestników konkursu z
Nadinspektorem Pracy Arturem Kornasem z Państwowej Inspekcji Pracy, który w przystępny i ciekawy sposób przedstawił zagadnienia dotyczące przepisów związanych z prawem i ochroną pracy osób niepełnosprawnych.
Podczas spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.
W etapie regionalnym konkursu, który odbędzie się 18 grudnia 2019 r. naszą szkołę reprezentować będą: uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:
Daniel Matacz – klasa 1it
Izabela Miazga – klasa 2 mt
Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami, a laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu!

Szkolny Komitet Konkursowy:
Monika Grum, Magdalena Fatyga, Monika Wójcik, Michał Pawlak

Metryka
Autor tekstu: Monika Grum
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska