Dnia 28 listopada 2019 roku z panią Ewą Waszkiewicz, która jest pracownikiem Narodowego Banku Polskiego, odbyły się warsztaty na temat „Rozpoznawanie autentyczności polskich banknotów”. Na spotkaniu młodzież została zapoznana z historią powstawania banknotów, a także z zabezpieczeniami jakie są w nich stosowane i potrzebie ich modyfikacji ze względu na postęp technologiczny. Mogliśmy także sprawdzić autentyczność własnych banknotów. Na koniec odbył się konkurs, w którym można było wygrać nagrody.
Warsztaty były doskonałą okazją, aby pokazać, że produkcja i zabezpieczenia banknotów łączą w sobie historię, informatykę, matematykę i ekonomię.
Organizatorkami spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie z klas: 2al, 2kt, 3it, 3kt, 4it, były Barbara Korzeniowska, Edyta Wiechnik i Magdalena Fatyga.

Metryka
Autor tekstu: Barbara Korzeniowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska