W dniu 4 grudnia 2019 r. na obiektach CKF UMCS odbyła się III edycja Wojewódzkiego Turnieju w Boccię. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy „Okej” przy współpracy CKF UMCS, Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS i Zespołu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych UMCS. Turniej rozgrywany był systemem drużynowym, po dwie osoby w zespole. Nas Ośrodek reprezentowały trzy drużyny, które zajęły następujące miejsca:

Julia Jakiewicz, Aleksandra Potapczuk – IV miejsce, uczennice z SOSW ul. Hirszfelda
Agata Aftyka, Jakub Sagan – VI miejsce
Katarzyna Bogudał, Patryk Zamora – IX miejsce

Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz okolicznościowymi dyplomami i medalami.
Bogusław Bień – opiekun.

Metryka
Autor tekstu: Bogusław Bień
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska