Dnia 10 grudnia 2019 r. Olga Tokarczuk z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa odebrała LITERACKĄ NAGRODĘ NOBLA za rok 2018 . Z tej okazji 11 grudnia odbyło się w szkole kilka działań. Biblioteka szkolna zorganizowała wystawę prezentującą osiągnięcia wybitnych polskich pisarzy wyróżnionych ta prestiżową nagrodą. Wśród prezentowanych publikacji znajduje się wiele ciekawych, okolicznościowych dzieł. Na wystawie znalazły się utwory Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej oraz Olgi Tokarczuk. Prezentowane materiały mają różnorodną postać wydawniczą. Są m.in. audiobooki, filmy, książki w brajlu i wydane dużą czcionką. Tego typu organizacja wystawy umożliwia młodzieży zapoznanie się z dorobkiem polskich literackich noblistów. Na wystawie wykorzystano zasoby szkolnej biblioteki wzbogacone prywatnymi zbiorami nauczycielki języka polskiego.
Dla uczniów została przygotowana także gazetka przybliżająca sylwetkę Alfreda Nobla, fragment testamentu Nobla, zasady przyznawania Nagrody Nobla oraz cykl pracy nad nagrodą.
Kolejnym działaniem była lekcja języka polskiego na temat „POLSCY LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA”. Lekcję przeprowadziła pani Barbara Białkowska, nauczycielka języka polskiego. Nauczycielka zapoznała uczniów z uzasadnieniem nagród dokonanych przez Komitet Noblowski. Omówiła także dorobek poszczególnych laureatów. Młodzież ze szczególnym zainteresowaniem słuchała także o innych polskich pisarzach, którzy byli nominowani do literackiej Nagrody Nobla, ale jej nigdy nie otrzymali. W lekcji aktywnie uczestniczyli uczniowie klas: 1 itp, 1ktp, 1al, 2al, 2kt, 1kzp.

Metryka
Autor tekstu: Barbara Białkowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska