11 grudnia 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” miało miejsce uroczyste podsumowanie XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” oraz wręczenie nagród laureatom. Organizatorami konkursu byli: Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk. Program uroczystości obejmował – wspólny opłatek, koncert kolęd w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Wokalno-Instrumentalnego Młodzieżowego Domu Kultury, wernisaż wystawy pokonkursowej prac plastycznych nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych do ekspozycji oraz wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów laureatom konkursu plastycznego i literackiego oraz podziękowań dla nauczycieli. W kategorii literackiej szkół ponadpodstawowych Mateusz Król zajął I miejsce, otrzymał dyplom i nagrody rzeczowe. Ucznia przygotowała p. Marta Budek.
Życzymy dalszych sukcesów literackich!

Metryka
Autor tekstu: Marta Budek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska