Ośmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego World of Languages Expert, którego organizatorem było Wydawnictwo Synapsa. Konkurs polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań, które zostały podzielone na trzy bloki: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka i słownictwo. Testy dla poszczególnych klas charakteryzował rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.
Mimo nam poinformować, że Rafał Ugarenko, Artur Malec i Jan Chołyk uzyskali tytuł laureatów konkursu osiągając wynik powyżej 90%. Pozostali uczniowie również osiągnęli bardzo wysokie rezultaty.

Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do dalszego rozwijania umiejętności językowych.

Uczniów do konkursu przygotowywały nauczycielki języka angielskiego: p. Malwina Adamiec i p. Monika Hawryluk.

 

Autor tekstu: Malwina Adamiec