Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku Tydzień Języka Ojczystego.Liczna grupa młodzieży stanęła w szranki kolejnej edycji Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Prof. Zofii Sękowskiej”. O ten zaszczytny tytuł rywalizowali uczniowie liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej i szkoły policealnej z następujących klas: 1ktp, 1itp, 1kt, 1it, 2it, 2 mt, 2kt, 3it, 4it, 1al, 2 al, 3al, 1ap, 1bp, 2ap, 1oz, 1kz, 1tz, 2iz, 3iz.

W tym roku po raz pierwszy konkurs przeprowadzony został na dwóch poziomach wymagań: dla klas maturalnych i dla klas branżowych. Chociaż tekst dyktanda nie był najeżony gżegżółkami, chrząszczami czy rozżarzonym żarem to zahartowani w ortografii uczniowie wcale nie mieli łatwo!

Jury konkursowe: pani Barbara Białkowska i pani Magdalena Majdańska pod kierunkiem pani wicedyrektor Beaty Pałki ustaliło następujące wyniki:

Poziom klas maturalnych:

 1. miejsce i zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii zdobyli: Magdalena Dudziak 1itp, Piotr Szczepaniak 1al, Daniel Matacz 1it, Jan Kamiński 2kt, Jakub Świątek 4it
 2. miejsce: Grzegorz Barczak 1ktp, Alan Szewczuk 2kt, Piotr Kasprzak 2al, Mateusz Rodak 2it
 3. miejsce: Jakub Sise 2 kt
  Wyróżnienie: Bartek Grzebalski 2 ap, Paweł Budzyński 1ap.

Poziom klas branżowych:

 1. miejsce: Rafał Ugarenko 1kz, Marcin Dymidiuk 1tz,
 2. miejsce: Daria Wolińska 1kz,
 3. miejsce: Daria Iwan 3iz, Urszula Bogdanowicz 1oz, Patryk Paczkowski 2iz, Przemysław Sokołowski 1tz.

Także uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy włączyli się w obchody Tygodnia Języka Ojczystego przystępując do konkursu „Znam ortografię”. Zadania konkursowe ułożyła i przeprowadziła pani Anna Sprawka-Sotirow.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 1. miejsce zajął Jakub Piotrowski
 2. Bartłomiej Witkowski
 3. Agata Choroś
 4. Malwina Stanisławska.

W konkursie uczestniczyło łącznie 72 uczniów Ośrodka.
Gratulujemy zwycięzcom!!!!

Organizatorki konkursu – B. Białkowska, M. Majdańska – dziękują wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się w przeprowadzenie konkursu.

Metryka
Autor tekstu: Barbara Białkowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska