„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
Wisława Szymborska

Dnia 19 lutego 2020 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Zielińską – pisarką, autorką książek „Podróże literackie – Mickiewicz”, „Podróże literackie – Sienkiewicz”. Pani Agnieszka, na spotkanie z uczniami i nauczycielami, przyjechała z aż Płocka, w którym mieszka i tworzy.
Na spotkaniu zaprezentowała jedną ze swoich książek, traktującą o Adamie Mickiewiczu. Przedstawiła biografię poety od momentu narodzin w Zaosiu, aż do śmierci w 1855 roku w Konstantynopolu. Wykład ilustrowała ciekawymi zdjęciami z podróży śladami wieszcza.
Na zakończenie, pani Agnieszka Zielińska, wręczyła dyplomy uczniom nagrodzonym w IV edycji Konkursu Sprawności Językowej, który został przeprowadzony w naszej szkole w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Organizatorką spotkania i konkursu była pani Ewa Kożuszek.

Metryka
Autor tekstu: Ewa Kożuszek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska