Na stronie MEN został zamieszczony poradnik dla nauczycieli na temat pracy zdalnej z uczniem podczas zawieszenia zajęć. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do korzystania z podpowiedzi.W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Zachęcamy również uczniów do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych.