„Dobre maniery składają się z drobnych poświęceń”.
Ralph Waldo Emerson

Dnia 15 maja 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu „Mistrz Dobrych Manier”. Konkurs został przeprowadzony online, 12 maja 2020, wśród uczniów jedenastu klas pierwszych: 1al, 1 it, 1 itp, 1 ktp, 1 kz, 1 kzp, 1 oz, 1 ppA, 1 ppB, 1 tz, 1 kt. Przesłane odpowiedzi zostały ocenione przez jury, składające się z nauczycieli organizatorów.
Cele konkursu to m.in. kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych, utrwalenie podstawowych zasad „savoir vivre’u” oraz stworzenie krótkiego poradnika dobrych manier w sytuacjach bliskich uczniom.
Jury, po przeczytaniu 24 prac, stwierdza, że:

I nagrodę ex aequo otrzymują:

  • Malwina Stanisławska z klasy 1ppA
  • Rafał Szeląg z klasy 1 oz
  • Ernest Wilk z klasy 1 tz

II nagrodę otrzymuje Ernest Szymczyk z klasy 1 ktp
III nagrodę otrzymuje Oliwia Radzik z klasy 1 bp

Jury przyznaje także trzy wyróżnienia dla:
Katarzyny Bogudał z klasy 1al, Kacpra Kempy z klasy 1 kzp oraz Macieja Kusyka z klasy 1 kzp.
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy – podziękowania, które zostaną wręczone w szkole, po zakończeniu kształcenia na odległość.
Poradnik Kulturalnego Zachowania – Okiem Uczniów, który powstał na podstawie propozycji uczestników konkursu (w formie biuletynu), otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu. Biuletyn jest dostępny u organizatorów.
Organizatorzy gratulują uczestnikom wysokich umiejętności oraz znajomości zasad savoir vivre’u i dziękują za udział w konkursie.

Konkurs zorganizowali:
Górniak Halina, Kożuszek Ewa, Pawlak Michał, Wójcik Monika

Metryka
Autor tekstu: Ewa Kożuszek, Michał Pawlak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska

Komentarze są zamknięte