Liceum Technikum Szkoła
Policealna
Branżowa
Szkoła 
Usługowa
Szkoła
Przysposabiająca
do Pracy
08.-10.06 08.-10.06 08.-10.06 08.-10.06 08.06
12.06 12.06 12.06 12.06 12.06
23.06 23.06 23.06 23.06 23.06