Dnia 15 czerwca 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz”.

Konkurs został przeprowadzony 5 czerwca 2020 wśród uczniów naszego Ośrodka, kształcących się w zawodzie kucharz. Link do zadań konkursowych został przesłany drogą elektroniczną uczestnikom.
Cele konkursu to m.in. doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego.

Jury po ocenie prac stwierdza, że:
I miejsca uzyskał Rafał Ugarenko z klasy 1kz
II miejsce uzyskał Ernest Wilk z klasy 1tz
III miejsce uzyskała Kamila Węgrzyn z klasy 2kz

Organizatorzy gratulują uczestnikom wysokiego poziom wiadomości i umiejętności.

Organizatorzy konkursu:
mgr inż. Monika Wójcik
mgr inż. Michał Pawlak

Metryka
Autor tekstu: Monika Wójcik
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska