W dniu 12 września 2020 r. nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom Konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz”.

Konkurs został zorganizowany podczas zdalnego nauczania w dniu 5 czerwca 2020r., a jego rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpiło 15 czerwca 2020r. Konkurs cieszył się zainteresowaniem wśród uczniów Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2, którzy wykazali się dużą wiedzą gastronomiczną.
Dla przypomnienia podajemy raz jeszcze wyniki Konkursu:
• I miejsce uzyskał: Rafał Ugarenko
• II miejsce uzyskał: Ernest Wilk
• III miejsce uzyskała: Kamila Węgrzyn

Zwycięzcy Konkursu i wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali drobny upominek i pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom firmy LUBELLA FOOD za zaangażowanie i życzliwą współpracę oraz ufundowanie nagród dla uczestników Konkursu. Wdzięczni jesteśmy za okazane zrozumienie oraz chęć wsparcia podejmowanych działań i promowanie aktywności zawodowej młodzieży naszego Ośrodka.
Mamy nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana, a wszelkie wspólne przedsięwzięcia kończyć się będą sukcesem.

Organizatorzy Konkursu:
Monika Wójcik
Michał Pawlak

 

Metryka
Autor tekstu: Michał Pawlak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska