Przypominamy, że zgodnie wcześniej ustalonym Kalendarzem Szkolnym na rok 2020/2021, 2 listopada – poniedziałek,  jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych i wychowawczych.