W bieżącym roku szkolnym wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbyły się w formie elektronicznej.

Listy kandydatów zostały zamieszczone na szkolnej tablicy samorządu oraz umieszczone na stronie internetowej Ośrodka.

Każdy uczeń otrzymał przez dziennik elektroniczny link do formularza z listą kandydatów i mógł oddać tylko jeden głos.

Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani następujący uczniowie:

Agata Aftyka z klasy 2al,
Patryk Zdunek z klasy 2ktp
Jakub Sagan z klasy 1bp.

Radzie Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy!!!

Opiekun Samorządu Szkolnego:
mgr Magdalena Fatyga
mgr Monika Borucka