Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 informujemy, że decyzją Dyrektora SOSW zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia praktyczne w SOSW od dnia 9.11.2020r do 29.11.2020r. będą odbywały się w trybie zdalnym.
Poniżej znajduje się nowy regulamin zdalnego nauczania w poszczególnych typach szkół.

Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Szkoła Policealna

Branżowa Szkoła Usługowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Rodziców oraz uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej oraz aktywny udział w lekcjach.
Prosimy o sprawdzanie na bieżąco komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Ośrodka.