Informujemy, że od dnia 18 – 31.01.2021r zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia praktyczne w SOSW będą odbywały się w trybie zdalnym. W najbliższym tygodniu lekcje zdalne w czasie rzeczywistym będą prowadzone przy użyciu Microsoft Teams podczas lekcji nieparzystych według obowiązującego planu lekcji (1, 3, 5, 7, 9).
Poniżej znajduje się regulamin zdalnego nauczania w poszczególnych typach szkół.

Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Szkoła Policealna

Branżowa Szkoła Usługowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Rodziców oraz uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej oraz aktywny udział w lekcjach.
Prosimy o sprawdzanie na bieżąco komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Ośrodka.

Komentarze są zamknięte